1-) Aşağıda belirtenlerden hangisi su kaybını azaltıcı değildir?
2-) Aşağıda verilen yapılardan hangisi kapalı tohumlu bitkilerde bulunmaz veya oluşmaz
3-) Çiçekli bir bitkiye ait olan aşağıdaki yapılardan hangisi dölleneme ile oluşur?
4-) Kapalı tohumlu bitkilerde yumurta oluşumunda megasporun ard arda 3 kez mitoz bölünme geçirmesi sonucu aşağıdaki yapılardan hangisi oluşmaz?
5-) Bir çenekli bitkinin olgun tohum taslağıda döllenmeye katılan çekirdek sayısının toplam çekirdek sayısına oranı kaçtır?
6-) Ovaryumunda 8 tane tohum taslağı bulunduran bir çiçekte en fazla kaç tohum oluşturulabilir?
7-) Bir tohumun çimlenebilmesi için, I.O2 II.CO2 III.Su IV.Isı V.Organik besin faktörleinden hangilerinin ortamda bulunmasına gerek yoktur?
8-) Bitkilerde hücre bölünmeleri sonucunda aşağıda verilen hücreler oluşabilir. I.Polen II.Yumurta III.Makrospor IV.Mikrospor Bu hücrelerden hangilerinde kendilerini oluşturan bitkilerin kök hücreleriyle aynı miktarda DNA bulunur?
9-) Çiçekli bir bitkinin üreme açısından en önemli adaptasyonu aşağıdakileden hangisidir?
10-) Çiçekli bir bitki tohumunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
11-) I.tohumla üremek II.vejetatif yolla üremek III.insan eliyle tozlaştırmak Bir bitkiden aynı kalıtsal yapıda bir bitki elde etmek için yukardakilerden hangisi yapılabilir?
12-) Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme ile ilgili, I.Mayoz bölünme ve döllenme olaylarıyle gerçekleşir. II.Erkek ve dişi gametlerin aynı zamanda oluşturulması ile sağlanır. III. Genetik yapısı ata bitkiden farklı olan bitkilerin oluşmasını sağlar. yargılardan hangileri doğrudur?
13-) Kapalı tohumlu bitkilerde üreme sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
14-) I.Embriyoyu ve endospermi koruma II.Embriyoya besin sağlama III.Böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olma IV.Sekiz tane haploit çekirdek içeren embriyo kesesini oluşturma V.Mitoz bölünmelerle endospermi oluşturma Yukarıdaki görevleri açıklanan yapılardan hangisi aşağıda yanlış verilmiştir?
15-) Çiçekli bitkilerde tozlaşma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
16-) Rüzgar aracılığıyla tozlaşma yapan bitkilerin polenlerinde,

I.hafif olma
II.çok sayıda üretilme
III.pürüzlü yüzeye sahip olma

özelliklerinden hangisi bulunması gerekir?

17-) Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerde erkek organın yapısında bulunmaz?
18-) I.çelikle üreme II. aşılama yöntemi ile üreme III. tohumla üreme Yukarıda verilen üreme çeşitlerinden hangileri bitkilerde eşeysiz üremeye örnek olarak gösterilebilir?
19-) Belirli bir bitkiden aynı kalıtsal yapıya sahip ikinci bir tür elde etmek için; I. tohumla üretmek II. Vejetatif yolla üretmek III. insan eliyle tozlaştırmak Olaylarından hangileri yapılabilir?
20-) I. Gelişmeyen haploid hücrelerin erimesi II. Taç yaprakların parlak renkte olması III. Dişicik tepesinin yapışkan salgı üretmesi Yukarıda verilen olaylardan hangileri çiçekli bitkilerde tozlaşma ile ilgili bir adaptasyon örneği olmaz?
21-) - Polar çekirdekler => Endosperm - Yumurta => Embriyo - Ovaryum =>Meyve - Tohum taslağı =>Tohum - Tohum taslağının dış dokuları =>Tohum kabuğu Yukarıda bazı yapılar ve bu yapılardan döllenme sonucu oluşan kısımlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur?
22-) Çift döllenme gözlenen tohumlu bir bitki ile ilgili; I. kapalı tohumlu bir bitkidir. II. endospermi 3n kromozomludur. III. meyve oluşumu gözlenir. İfadelerinden hangileri doğrudur?
23-) I. Polen tüpü oluşumu II. Meyve oluşumu III. Endosperm oluşumu IV. Polen oluşumu Yukarıda verilenlerden hangileri tozlaşma olayından önce, hangileri tozlaşmadan sonra gerçekleş
24-) Belirli bir bitkiden aynı kalıtsal yapıya sahip ikinci bir bitki elde etmek için; I. Tohumla üretmek, II. Vejetatif yolla üretmek, III. İnsan eliyle tozlaştırmak olaylarından hangileri yapılabilir?
25-) Çift döllenme gözlenen tohumlu bir bitki ile ilgili; I. kapalı tohumlu bir bitkidir. II. endospermi 3n kromozomludur. III. meyve oluşumu gözlenir. İfadelerinden hangileri doğrudur?
26-) I. Makrosper II. Endosperm III. Zigot IV. Vejetatif çekirdek Yukarıda çiçekli bitkilerde üreme sırasında oluşan bazı yapılar verilmiştir. Numaralandırılmış yapıların kromozom sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
27-) Bitkilerde yumurta ve polen oluşumu ile sonrasında meydana gelen olaylar sırasında; I. kromozom sayısının yarıya inmesi II. çok çekirdekli hücrelerin meydana gelmesi III. oluşan yumurta ile polenin oluşturduğu tüm spermlerin birleşmesi Verilenlerden hangileri gerçekleşir?
28-) I. Çelikle üreme, II. Aşılama yöntemi ile üreme III. Tohum ile üreme Yukarıda verilen üreme çeşitlerinden hangileri bitkilerde eşeysiz üremeye örnek olarak gösterilebilir?
29-) I. Gelişmeyen haploid hücrelerin erimesi II. Taç yaprakların parlak renkte olması III. Dişicik tepesinin yapışkan salgı üretmesi Yukarıda verilen olaylardan hangileri çiçekli bitkilerde tozlaşma ile ilgili bir adaptasyon örneği olamaz?
30-) - Polar çekirdekler: Endosperm - Yumurta: Embriyo - Ovalyum: Meyve - Tohum taslağı: Tohum - Tohum taslağının dış dokuları: Tohum kabuğu Yukarıda bazı yapılar ve bu yapılardan döllenme sonucu oluşan kısımlar verilmiştir. Verilen eleştirmelerden kaç tanesi doğrudur?
31-) Çift döllenme gözlenen tohumlu bir bitki ile ilgili; I. Kapalı tohumlu bir bitkidir II. Endospermi 3n kromozomludur III. Meyve oluşumu gözlenir. ifadelerinden hangileri doğrudur?
32-) Bitkilerde yumurta ve polen oluşumu ile sonrasında meydana gelen olaylar sırasında; I. Kromozom sayısının yarıya inmesi II. Çok çekirdekli hücrelerin meydana gelmesi III. Oluşan yumurta ile polenin oluşturduğu tüm spermlerin birleşmesi verilenlerden hangileri gerçekleşir?
33-) Tohumda bulunan; I. Çenekler II. Tohum kabuğu III. Endosperm şeklindeki kısımlardan hangilerinin hücreleri,embriyo ile aynı genetik yapıdadır?
34-) Bir tohum içindeki embriyonun gelişmesi sırasında aşağıda belirtilen faktörlerden hangisi mutlaka gereklidir?
35-) Karanlık ortamda çimlendirilen bir fasulye tohumunda aşağıda belirtilen durumlardan hangisi görülmez?
36-) Bir tohumun çimlenmesi sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak meydana gelir?
37-) Bir tohumun çimlenmeye ve gelişmeye başlaması sırasında aşağıda belirtilenlerden hangisi gerçekleşmez?
38-) Çiçekli bitkilerin üremesiyle ilgili olarak aşağıda verilen yapılardan hangisinde vücut hücrelerindeki kadar kromozom bulunur?
39-) Bitki tohumlarının,çevresel faktörlerden en az şekilde etkilenmesini aşağıda verilen durumlardan hangisi sağlar?
40-) Çiçekli ve çift çenkli bir bitkinin, olgunlaşmış durumdaki tohumda, aşağıda belirtilen yapılardan hangisi bulunmaz?
41-) Bitkilerin embiyolarında kullanılan, aşağıdaki maddelerden hangileri, çimlenme ve gelişme sırasında tüketilenlerden değildir?
42-) Çiçekli bitkilerde, aşağıdakilerden hangisi, döllenme olasılığını arttıran özelliklerinden değildir?
43-) Olgunlaşmış durumdaki çam tohumunda aşağıdaki yapılardan hangisi yoktur?
44-) Aşağıdaki özelliklerden hangisi,rüzgarla tozlaşma yapan bitkilerde neslin sürekliliğini sağlayıcı bir adaptasyondur?
Biyoloji Sınav Sitesi Aşağıdaki özelliklerden hangisi,rüzgarla tozlaşma yapan bitkilerde neslin sürekliliğini sağlayıcı bir adaptasyondur? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı biosinav.com'a aittir. Kaya Karakaya Fen Lisesi-Naci KARHAN